Dragomir Krasimirov . Basic Collection 2015

Inicio Dragomir Krasimirov . Basic Collection 2015
Modelo : Irene Beitia Fotografia : Pascual Ibañez , Cristian Lázaro Estilismo : Jose Tellez Diseño : Dragomir Krasimirov

Modelo : Irene Beitia
Fotografia : Pascual Ibañez , Cristian Lázaro
Estilismo : Jose Tellez
Diseño : Dragomir Krasimirov

img86

img91

img114

img117

img120

img125

img132

img137

img140 (1)

img147

img156

img159

img162

img167

img173

img176

img183

img186

img191

img194

img199

img202

Modelo : Irene Beitia
Fotografía : Pascual Ibañez
Cristian Lázaro
Estilismo : Jose Tellez
Diseño : Dragomir Krasimirov